mask
You are here: Home / Organisatie / U10

U10

U10
Naar aanleiding van het voornemen van het vorige kabinet om de Wgr-plusregeling af te schaffen zijn de negen gemeenten in de regio Utrecht plus de gemeente Woerden een traject gestart over de toekomstige samenwerking in de regio Utrecht. De tien gemeenten werken samen op de terreinen economie, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, duurzaamheid en energietransitie én het sociale domein. Dit U10-traject vindt plaats onder aanvoering van de burgemeester van Utrecht. Lees meer over U10 op www.utrecht10.nl.