mask
You are here: Home / Organisatie / Subsidies / Groen

Groen

De afwisselende landschappen dragen bij aan de kwaliteiten van de regio Utrecht. De druk op deze groene gebieden door verstedelijking en infrastructuur is groot. Het is daarom noodzakelijk om meer te investeren in recreatief groen rond het stedelijk gebied en ook de toegankelijkheid van groen voor recreanten te verbeteren.

BRU heeft daarom  voor de periode 2011-2015 een groenprogramma vastgesteld. Voor de uitvoering ervan is een budget van € 650.000 beschikbaar gesteld. In de ‘Subsidieverordening Groenvoorziening BRU 2011-2015’ is een limitatieve lijst van te subsidiëren projecten opgenomen. De beschikkingen daarvoor zijn afgegeven, er zijn geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk.

Klik hier voor het formulier groensubsidies 2011-2015.