mask
You are here: Home / Organisatie / Regionale samenwerking in Nederland

Regionale samenwerking in Nederland

De wettelijke basis van Bestuur Regio Utrecht (BRU) is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr-plus). Daarmee heeft Bestuur Regio Utrecht, net als de zeven andere stadsregio’s, een wettelijke basis gekregen sinds 1 januari 2006. De andere stadsregio’s zijn: Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Regio Twente en Parkstad Limburg.

Stadsregio’s zijn ingesteld om de verplichte regionale samenwerking van gemeenten in grootstedelijke gebieden vorm te geven. De stadsregio’s onderscheiden zich van andere gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten door het verplichtende karakter van de samenwerking. En ook door het hebben van rechtstreekse wettelijke taken en bevoegdheden, die andere gemeenschappelijke regelingen niet hebben.

Afschaffing Wgr-plus
De Tweede kamer heeft het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Wgr-plusregeling in juli 2014 aangenomen. Behandeling van dit wetsvoorstel staat (voorlopig) geagendeerd voor behandeling in de Eerste Kamer op 16 december 2014. Als het wetsvoorstel in werking treedt, worden de BRU-taken en bevoegdheden in 2015 overgedragen aan de provincie Utrecht. Intussen blijven de gemeenten in Bestuur Regio Utrecht krachtig samenwerken.

Verlengd lokaal bestuur
Voor de stadsregio’s wordt uitgegaan van het principe 'verlengd lokaal bestuur' en dit wordt zichtbaar in de samenstelling van het hoogste orgaan van Bestuur Regio Utrecht: het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wordt samengesteld uit raads- en collegeleden van de deelnemende gemeenten.

Kaart BRU-gebied