mask
You are here: Home / Organisatie / Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Bestuur Regio Utrecht maakt voor inkopen gebruik van inkoopvoorwaarden die zijn toegespitst op de verschillende soorten inkopen:

  • werken
  • diensten
  • leveringen
  • ICT

Bekendmaking nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid per 1 oktober 2014

In de vergadering van 15 september 2014 heeft het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 vastgesteld. In het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de regels opgenomen op grond waarvan door BRU wordt ingekocht en aanbesteed. In het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving (met name de Aanbestedingswet 2012) en organisatie vastgelegd. Mede gezien de verwachte bestuurlijke ontwikkelingen in de nabije toekomst, is rekening gehouden met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Utrecht (uit 2014). Het biedt BRU echter voldoende ruimte de uitdagingen van de komende tijd op het gebied van inkoop en aanbesteden, op een onderscheidende wijze aan te gaan.

Bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 zijn ook nieuwe Inkoopvoorwaarden en een Klachtenregeling vastgesteld.Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014, met de daarbij behorende Inkoopvoorwaarden en Klachtenregeling, is vanaf 1 oktober 2014 van kracht op alle inkoop en aanbestedingen van BRU. Klik hier voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014.