mask
You are here: Home / Organisatie

Organisatie

Bestuur Regio Utrecht was tot 1 januari 2015 een Wgr-plusregio, waarin negen gemeenten samenwerkten op het gebied van verkeer & vervoer, wonen, ruimtelijke ordening, economie en groen & milieu. Sinds 1 januari 2015 heeft BRU, door de afschaffing van de Wgr-plus, geen wettelijke taken meer. De deelnemende gemeenten hebben besloten om BRU op te heffen. Op 1 januari 2016 is het liquidatieplan in werking getreden. Aan de hand van dit liquidatieplan wordt de organisatie momenteel ontmanteld.