mask
You are here: Home / Nieuws / Wijziging Regionale Huisvestingsverordening

Wijziging Regionale Huisvestingsverordening

Het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht heeft op 19 juni 2013 besloten om de Regionale Huisvestingsverordeningop twee punten aan te passen per 1 juli 2013:

1. Vrijstelling bedrijf aan huis
Aanpassing is van toepassing als er sprake is van woningonttrekking. Van onttrekking is bijvoorbeeld sprake als een deel van de woning bedrijfsmatig wordt gebruikt. Vrijstelling wordt nu nog verleend als deze onttrekking zonder verbouwing van de woning plaats vindt. Per 1 juli is onttrekking ook mogelijk als de woning wel wordt verbouwd. Op deze manier wordt voorkomen dat regelgeving de economische dynamiek verhinderd.

2. Meer mogelijkheden bij boeteregeling
Een gemeente heeft de mogelijkheid een boete op te leggen als het vergunningstelsel van de huisvestingsverordening wordt overtreden. De boeteregeling voor het omzetten van woonruimte wordt aangepast. Van omzetting is sprake als zelfstandige woonruimte wordt omgezet in onzelfstandige woonruimte. Een gemeente krijgt nu meer mogelijkheden om de boete genuanceerd toe te passen zodat meer rekening kan worden gehouden met persoonlijke omstandigheden.

25 juni 2013

Filed under: