mask
You are here: Home / Nieuws / Weinig wijzigingen in OV-lijnennet regio Utrecht in 2015

Weinig wijzigingen in OV-lijnennet regio Utrecht in 2015

2015 wordt een ‘rustig jaar’ wat betreft wijzigingen in het lijnennet van het openbaar vervoer in de regio Utrecht. Dat staat in het Vervoerplan 2015, de basis voor de dienstregeling in 2015. Vervoerder Qbuzz stelde het plan op en het dagelijks bestuur van BRU stemde er op 15 september 2014 mee in.

In 2015 wordt vooral ingezet op optimalisatie  van het OV. Zo wordt de dienstregeling aangepast waardoor reizigers met lijn 72 sneller kunnen reizen tussen Nieuwegein Zuid en De Uithof wordt versneld. In de spits worden twee ritten per uur via een snellere route gereden. Ook verdwijnt zogeheten ‘voorzomerdienstregeling’ waardoor er minder wisselingen zijn in de dienstregeling. Lees het ‘Vervoerplan 2015’ voor alle wijzigingen in het OV in 2015.

Vervoerder Qbuzz werkt het vastgestelde Vervoerplan 2015 de komende maanden uit tot een dienstregeling die op 14 december 2014 van start gaat. Meer en actuele informatie hierover vindt u op de website van Qbuzz (zie www.u-ov.info).

Inspelen op ontwikkelingen

Het vervoerplan wordt jaarlijks opgesteld, zodat de vervoerder kan inspelen op de actuele ontwikkelingen in de regio; infrastructurele ontwikkelingen, ruimtelijke ontwikkelingen, actuele ontwikkelingen in de reizigersbehoefte maar ook de (financiële) uitgangspunten die BRU jaarlijks meegeeft. Gedurende het jaar heeft de vervoerder de mogelijkheid om eventuele wijzigingen op het vervoerplan bij BRU voor te stellen, mocht blijken dat dit noodzakelijk is vanuit veranderende (vaak infrastructurele) uitgangspunten.

Hoofdlijnen Tarievenplan 2015

Ook de hoofdlijnen van het Tarievenplan 2015 zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur van BRU. De OV-tarieven stijgen op 1 januari 2015 met 1,14%. Daarmee volgt de Utrechtse regio de voorlopig vastgestelde landelijke tarievenindex, BRU ziet geen aanleiding om de tarieven verder te verhogen. Op 1 januari 2015 behoort het OV-prijspeil in de regio Utrecht daarmee nog steeds tot de laagste van Nederland. Het definitieve Tarievenplan 2015 wordt eind november vastgesteld.

Klik hier voor het Vervoerplan 2015.

Filed under: