mask
You are here: Home / Nieuws / Waardevolle reacties op OV-plannen 2014

Waardevolle reacties op OV-plannen 2014

De uitgangspunten voor de nieuwe dienstregeling van 2014 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Bestuur Regio Utrecht (BRU), verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio Utrecht, heeft dit jaar voor het eerst rechtstreeks aan bewoners en reizigers om reactie gevraagd. Ondanks de financiële en ruimtelijke beperkingen, ziet BRU kansen om de dienstregeling te optimaliseren. BRU vraagt de vervoerder om op korte termijn met een voorstel te komen voor een logischer begin- en eindpunt van lijn 14 en een betere aansluiting op andere buslijnen. Ook wordt vanaf december 2013 de route van de oude buslijnen 1 en 6 door Hoograven deels hersteld dankzij inzet van buslijnen uit Houten en Nieuwegein. Bovendien heroverweegt BRU de samenvoeging van de buslijnen 3 en 4: aan de nieuwe vervoerder wordt advies gevraagd over dit eerder genomen besluit. Lijnbus

Klik hier voor de Reactienota. Hierin staan alle reacties geordend per onderwerp, inclusief antwoord van BRU.

Op basis van de nu vastgestelde Uitgangspuntennotitie van BRU, maakt de vervoerder maakt een vervoerplan, de dienstregeling op hoofdlijnen. In september neemt het dagelijks bestuur van BRU daarover een besluit.

Reactienota
362 e-mails, 14 brieven en ruim 1.900 handtekeningen (aan BRU en gemeente Utrecht) ontving BRU naar aanleiding van de oproep om te reageren op de plannen voor de dienstregeling in 2014. Naast de al eerder ontvangen reacties van de negen BRU-gemeenten en ROCOV, de belangenbehartiger OV-reiziger.

“Rechtstreeks reactie vragen aan de direct betrokkenen levert meerwaarde op”, laat Arjen Gerritsen, portefeuillehouder OV van BRU, weten. “Alle binnengekomen reacties zijn dan ook zorgvuldig meegewogen”. Naast aanpassingen in de Uitgangspuntennotitie van BRU, worden ook diverse reacties en suggesties meegegeven aan de vervoerder.
Alle reacties en het antwoord van BRU staan, geordend per onderwerp, in de Reactienota. Alle personen en organisaties die per brief of e-mail hebben op de oproep om te reageren op de plannen van BRU, ontvangen de Reactienota persoonlijk.

Groter hinder in stationsgebied vanaf 2014
Eén van de ruimtelijk beperkingen waar BRU mee wordt geconfronteerd, zijn de werkzaamheden in het stationsgebied. ProRail en gemeente Utrecht werken daar samen aan de verbouwing van station Utrecht Centraal tot het vervoerknooppunt OV-terminal Utrecht CS.
Met de uitgangspuntennotitie die het dagelijks bestuur van BRU op 22 april heeft vastgesteld, speelt BRU in op de ontwikkelingen in het stationsgebied. Vanaf 2014 verwacht BRU veel hinder voor reizigers die het stationsgebied aan doen. Dat geldt met name voor doorgaande reizigers vanuit Utrecht Zuid en Zuidwest naar de binnenstad en vice versa.

23 april 2013