mask
You are here: Home / Nieuws / Voortvarend aan de slag in 2013

Voortvarend aan de slag in 2013

Omslag DB Werkplan 2013

Waarmee gaat Bestuur Regio Utrecht het komende jaar aan de slag? Het dagelijks bestuur heeft het DB Werkplan 2013 vastgesteld. In een beknopte folder (hierals pdf te downloaden) beschrijft het regiobestuur kort en bondig welke ambities BRU heeft voor 2013, en hoe aan die resultaten wordt gewerkt. De regio werkt aan fietsbeleid, openbaar vervoer en OV-infrastructuur, economie, vervoersnetwerken, ruimte en wonen.

15 januari 2013

Filed under: