mask
You are here: Home / Nieuws / Voorlopig geen Servicepunt Doelgroepenvervoer Regio Utrecht

Voorlopig geen Servicepunt Doelgroepenvervoer Regio Utrecht

Huidige samenwerkingsverbanden leerlingenvervoer al behoorlijk efficiënt

Er komt voorlopig geen Servicepunt Doelgroepenvervoer in de regio Utrecht. Dat is de conclusie van de dertien deelnemende gemeenten in het project ‘Bundeling Doelgroepenvervoer’. Hoewel uit onderzoek blijkt dat bundeling van vervoer financiële en kwalitatieve voordelen biedt, zijn die voordelen op dit moment niet van dusdanig niveau dat de aangesloten gemeenten willen overgaan tot een gezamenlijk servicepunt. Begin 2016 zal opnieuw worden beoordeeld of een gecombineerde regionale aanbesteding van Leerlingen- en AWBZ-vervoer gewenst is.

In 2013 stelden een aantal BRU-gemeenten aan BRU de vraag, of samenwerking op het gebied van vervoer binnen een gemeente of tussen gemeenten, kan leiden tot besparing van kosten op vervoer en/of een verbetering van de kwaliteit van het vervoer.

Regionale aanbesteding leerlingenvervoer
Voor de eerste fase van de weg naar een gezamenlijk servicepunt, de regionale aanbesteding leerlingenvervoer, heeft BRU in opdracht van de deelnemende gemeenten een doorrekening laten maken van de kosten van het leerlingenvervoer op basis van een aantal varianten. De huidige samenwerkingsverbanden waarmee de gemeenten het leerlingenvervoer hebben aanbesteed, zijn al behoorlijk efficiënt. Een aantal gemeenten heeft het leerlingenvervoer (in de lopende contracten) ingekocht tegen zeer voordelige tarieven. De te behalen besparingen zijn daarom op dit moment niet zodanig dat gemeenten nu over willen gaan tot een regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer met dertien gemeenten.

Overgang Awbz naar gemeenten biedt mogelijk nieuwe kansen
De verantwoordelijkheid voor het vervoer naar dagbesteding gaat per ingang van 1 januari 2015 over van de Awbz-instellingen naar de gemeenten. Gemeenten kunnen nu nog niet inschatten wat de aard en omvang van dit vervoer gaat worden in de nieuwe situatie na 1 januari 2015. Om die reden willen gemeenten begin 2016 opnieuw beoordelen of een gecombineerde regionale aanbesteding van leerlingen- en Awbz-vervoer gewenst is.

Filed under: