mask
You are here: Home / Nieuws / Verkeer van straks veel beter voorspeld

Verkeer van straks veel beter voorspeld

Auto’s en bussen in UtrechtWegbeheerders in de regio Utrecht kunnen voortaan een betere inschatting maken van het toekomstige verkeer, dankzij het nieuwe Verkeersmodel Regio Utrecht. Bestuur Regio Utrecht heeft het nieuwe verkeersmodel officieel gelanceerd. Met hoeveel extra auto’s moeten we rekening houden als er een nieuwe wegverbinding wordt gerealiseerd? En wat zou bijvoorbeeld een wegafsluiting betekenen voor het verkeer in de binnenstad? Maar ook: als de bussen gemakkelijker kunnen doorrijden doordat bepaalde verkeerslichten beter staan afgesteld, hoeveel extra buspassagiers levert dat dan op? Met de nieuwe software kunnen regio en gemeenten , maar ook de provincie, dat realistischer in beeld brengen dan eerder mogelijk was. En met dat verkeersmodel loopt de regio Utrecht voorop in Nederland.

GPS-gegevens gebruikt in plaats van busboekje
Het verkeersmodel baseert zijn prognoses op meer en gedetailleerder verkeerskundige gegevens dan tot nu toe gebruikelijk was. Zo zijn de reistijden van bus en tram afgeleid van werkelijk per GPS gemeten rijtijden en niet alleen van de gepubliceerde dienstregelingen. Daardoor kan bijvoorbeeld ook worden voorspeld wat de invloed is op het reizigersgedrag als bus en tram beter op tijd kunnen rijden. Door het hoge detailniveau van de gebruikte OV-data kan het regionale OV veel beter worden voorspeld dan voorheen.
Ook zijn afgelopen jaren op honderden locaties in het hele gebied voertuigtellingen verricht, op verschillende tijdstippen van de dag. Daarnaast leverden ook de provincie Utrecht, Utrechtse gemeentes en Rijkswaterstaat een schat aan lokale verkeersdata en gegevens over bestaande en toekomstige wegen en openbaar vervoer. Juist die veelheid vergroot de betrouwbaarheid van het model.

Toekomstige ontwikkelingen gemakkelijk en snel doorgerekend
De regio Utrecht verandert de komende jaren sterk, met allerlei ontwikkelingen die invloed hebben op de vervoersstromen. Dat zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van het stationsgebied, de realisatie van de Uithoflijn en de aanleg van bedrijventerreinen en woonlocaties. Waar dit soort ruimtelijke of infrastructurele veranderingen inmiddels zeker zijn, zijn ze ook opgenomen in het verkeersmodel. Daarnaast zijn de verwachte sociaal-economische ontwikkelingen verwerkt in het model.
Doordat het nieuwe verkeersmodel gebruiksvriendelijker is en sneller werkt dan eerdere versies, zullen verkeerskundigen het ook sneller en gemakkelijker kunnen inzetten. Bijvoorbeeld om de bedoelde en onbedoelde effecten van voorgenomen verkeersmaatregelen te kunnen voorzien.

28 augustus 2013

Filed under: