mask
You are here: Home / Nieuws / Utrechtse bussen voldoen inderdaad aan strenge milieunormen

Utrechtse bussen voldoen inderdaad aan strenge milieunormen

Reclame Code Commissie: bij milieuteksten wel toelichting vereist

In februari heeft TNO in Utrecht praktijkproeven gedaan met de nieuwe Euro VI-bussen. Eerdere testbankproeven wezen al uit dat de bussen ruim voldoen aan de strenge milieu-eisen. Uit de voorlopige resultaten van TNO blijkt nu dat de bussen ook in de praktijk voldoen aan de Euro VI-uitstooteisen voor stikstofoxiden. TNO verwacht eind mei de definitieve resultaten te kunnen publiceren.
De sterk verbeterde uitstoot werd aanvankelijk ook vermeld in enkele korte kreten op de nieuwe bussen. De Reclame Code Commissie heeft desgevraagd uitgesproken dat bij zulke teksten ook een verwijzing naar de website had moeten staan.

Reclame Code Commissie: bij milieuteksten toelichting vereist
In december en januari meldden stickers op de nieuwe bussen onder meer: “Schone bus: 50% minder fijnstof” en “80% minder stikstof”. Een bewoner uitte bij de Reclame Code Commissie zijn twijfels over die - inderdaad spectaculaire - claims. De Reclame Code Commissie heeft daarover nu uitspraak gedaan. Conclusie: BRU mocht in beginsel deze (Europese gestandaardiseerde) meetresultaten op de bussen zetten. Maar, redeneert de commissie, een testbank geeft doorgaans een positiever beeld dan de praktijk. Daarom had BRU op de bussen een verwijzing moeten geven naar de website voor een nadere toelichting. Die toelichting is nog steeds hier op de website van BRU te vinden.

De uitspraak heeft verder geen gevolgen, de teksten waren als tijdelijk bedoeld en dus al langer verwijderd.

De volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie is hier te vinden.

Filed under: