mask
You are here: Home / Nieuws / Unaniem akkoord definitief ontwerp Uithoflijn

Unaniem akkoord definitief ontwerp Uithoflijn

Het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft tijdens de vergadering van 19 juni unaniem ingestemd met het definitief ontwerp (DO) voor de Uithoflijn. Daardoor kan binnenkort worden gestart met de aanbestedingprocedures voor de traminfrastructuur en het trammaterieel. De planning is dat de Uithoflijn, de tramverbinding tussen Utrecht Centraal en kenniscentrum De Uithof, begin 2018 in gebruik wordt genomen. Uithoflijn, werkzaamheden zandlichaam Sorbonnelaan

Werkzaamheden voor de Uithoflijn, Sorbonnelaan, Utrecht.
Foto: Eelco Hofstra

Procedure aanbesteding traminfrastructuur
Inmiddels wordt al enige tijd gewerkt aan de onderbouw van de Uithoflijn. De infrastructurele werkzaamheden voor de bovenbouw, de trambaan, worden binnenkort op de markt gezet. Dat gebeurtĀ door middel van een zogeheten UAV-gc contract.
Voordat de aanbesteding van start gaat, houdt de Projectorganisatie Uithoflijn donderdag 11 juli een marktoriƫntatie. Hiertoe verschijnt binnenkort een aankondiging op TenderNed. Tijdens de bijeenkomst wordt het project toegelicht. Marktpartijen krijgen de gelegenheid te reflecteren op de wijze van aanbesteden en de uitvoeringsperiode.
De daadwerkelijke aanbesteding start met een selectie van gegadigden vanaf oktober 2013. Vervolgens wordt met een beperkt aantal gegadigden een intensieve inschrijvingsperiode doorlopen. Naar verwachting neemt het algemeen bestuur van BRU eind 2014 een besluit over de contractering.

Procedure aanschaf trammaterieel
Voor de aanschaf van het trammaterieel is reeds een marktconsultatie met leveranciers afgerond. Dit was noodzakelijk om tijdig betrouwbaar en kwalitatief hoog trammaterieel te kunnen aanschaffen. Tijdens deze consultatie is voldoende informatie verkregen om een goede aanbesteding in de markt te zetten. Het gaat hierbij om een zogenoemd Design & Construct-contract. Het trammaterieel zal zoveel mogelijk aansluiten op de standaard tramconcepten van leveranciers.
De daadwerkelijke aanbesteding wordt medio juli 2013 aangekondigd op TenderNed. Gestart wordt met een preselectie, waarbij gerenommeerde en financieel gezonde tramleveranciers worden geselecteerd. Deze leveranciers brengen in het laatste kwartaal van 2013 een offerte uit. Volgens planning neemt het algemeen bestuur van BRU eind 2014 een besluit over de contractering van het trammaterieel.

20 juni 2013

Filed under: