mask
You are here: Home / Nieuws / Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel afschaffing plusregio’s

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel afschaffing plusregio’s

Vannacht heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot afschaffing van de plusregio’s. Bestuur Regio Utrecht is één van de acht regio’s. Voor het Utrechtse regiobestuur betekent dit dat de taken worden overgedragen aan de provincie Utrecht. Het bestuur van de regio Utrecht gaat binnenkort in gesprek met de provincie Utrecht of en op welke wijze de voorbereidingen op de voorgenomen overdracht kunnen plaatsvinden.

De instemming van de Tweede Kamer betekent een voorlopig besluit. In het najaar beslist de Eerste Kamer waarschijnlijk over het wetsvoorstel dat per 1 januari 2015 zou moeten ingaan. Het wetsvoorstel gaat over afschaffing van de acht stadsregio’s in Nederland en oprichting van twee vervoerregio’s: Amsterdam-Almere en Rotterdam-Den Haag.

Voor regiobestuurder Koos Janssen, portefeuillehouder Bestuur en Organisatie, komt het besluit niet als een verrassing: “we bereiden ons al langer voor op de eerder voorgestelde wetswijziging. We moeten nog afwachten wat de Eerste Kamer beslist en welke ingangsdatum de minister stelt, maar de stemming in de Tweede Kamer biedt meer duidelijkheid.”

Bestuur Regio Utrecht werkt al op veel onderwerpen samen met de provincie. Nu het voorlopige besluit er ligt, zal de samenwerking verder worden geïntensiveerd. Janssen: “we spreken nog van een voorlopig besluit, maar in het belang van de mensen die wonen, werken, reizen en recreëren in de regio Utrecht hechten we aan een zorgvuldige overdracht.”
Stadsregio’s werken goed samen met de gemeenten en de keuzes die worden gemaakt sluiten goed aan bij wat nodig en gewenst is in de gemeenten. “In de gesprekken met de provincie willen we er daarom zorg voor dragen dat gemaakte keuzes, visies en behaalde resultaten goed worden geborgd.”

Filed under: