mask
You are here: Home / Nieuws / Reizigers geven massaal mening over OV tot 2020

Reizigers geven massaal mening over OV tot 2020

++ Alle respondenten: bedankt! ++

Bestuur Regio Utrecht (BRU) is blij verrast over de massale respons op de online enquête over het openbaar vervoer tot 2020. De stadsregio vroeg om meningen en ideeën voor het buslijnennet in de komende jaren. Tot gisteren kon er gereageerd worden. In drie weken tijd namen 2.562 bewoners en reizigers de moeite om de vragenlijst in te vullen en ideeën te leveren. “We weten hoezeer onze reizigers betrokken zijn bij het openbaar vervoer”, zegt regiobestuurder Arjen Gerritsen, “en dus zijn we erg ingenomen met de overweldigende hoeveelheid van de reacties, de constructieve toon en de vele, soms gedetailleerde ideeën en suggesties.” BRU publiceert nog deze maand een eerste overzicht van de enquêteresultaten.

In de zomermaanden worden de reacties, meningen en ideeën uit de enquête verder geanalyseerd en verwerkt. Dan volgt in september nog een aantal workshops, telkens met een tiental daartoe uitgenodigde respondenten. In die sessies wordt dieper ingegaan op vragen die gingen over een bepaald gebied, zoals Utrecht-Zuilen, of Zeist.
Dat alles wordt afgewogen en verwerkt in het voorstel voor het OV-Streefbeeld 2020, de visie op het regionale openbaar vervoer voor de middellange termijn. Over dat voorstel zal in het najaar de reguliere besluitvorming plaatsvinden, waarbij nogmaals reactiegelegenheid is. Het Streefbeeld 2020 wordt dan in december aan het algemeen bestuur van de regio voorgelegd.

17 juni 2013

Filed under: