mask
You are here: Home / Nieuws / Regiotaxi Utrecht blijft rijden in 2016

Regiotaxi Utrecht blijft rijden in 2016

Regiotaxi Utrecht  zal ook na de komende jaarwisseling in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (Maarssen) blijven rijden. Dat is de uitkomst van het kort geding dat onlangs door Bestuur Regio Utrecht (BRU) is aangespannen.

Op 2 december 2015 heeft de rechter uitspraak gedaan over het kort geding tegen vervoerder Transvision die had aangekondigd per 1 januari 2016 te willen stoppen met het regiotaxi-vervoer. De inzet van Bestuur Regio Utrecht was om de vervoerder te houden aan het lopende contract. Transvision wilde zich aan deze overeenkomst onttrekken. Om te voorkomen dat reizigers daarvan de dupe zouden worden, had BRU deze juridische procedure aangespannen.

Beroep op bescherming kwetsbare groep

Arjen Gerritsen, portefeuillehouder openbaar vervoer Bestuur Regio Utrecht: “Ik ben blij dat Regiotaxi Utrecht blijft rijden en dat de continuïteit niet in het geding is. BRU heeft voor de rechter een beroep gedaan op de bijzondere positie van de reizigers die gebruik maken van de regiotaxi. Maandelijks verzorgt Regiotaxi Utrecht in Utrecht en Maarssen ruim 26.000 ritten voor mensen die vanwege beperkingen aangewezen zijn op deze wijze van (rolstoel)vervoer. Het gaat om een kwetsbare groep mensen die veelal afhankelijk is van dit vervoer. De rechter heeft in haar oordeel dit aspect zwaar laten meetellen.”

Overbruggingsperiode

De rechter heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2016 een overbruggingsperiode wordt afgesloten. Lopende deze periode blijft de regiotaxi rijden, zo heeft de rechter besloten. De rechter doet daarbij de volgende uitspraak: "Gelet op de aard van de onderhavige vervoersovereenkomst, de publiekrechtelijke taak die hier voorligt (Wet maatschappelijke ondersteuning), en de aard en de omvang van het nadeel dat voor de kwetsbare groep die van dat vervoer gebruik maakt dreigt, mag van partijen, althans van Transvision en het publiekrechtelijke orgaan dat met ingang van 1 januari 2016 verantwoordelijk wordt voor het regiotaxi-vervoer, worden verwacht dat zij alsnog in overleg treden om tot redelijke voorwaarden voor een overbruggingsperiode vanaf 1 januari 2016  komen."

Omdat hiermee een afdoende garantie is afgegeven dat Regiotaxi Utrecht blijft rijden, ziet BRU af van verdere juridische stappen. Door provincie Utrecht - de nieuwe contractpartner voor Regiotaxi Utrecht - zullen de verdere onderhandelingen over de overbruggingsperiode per 1 januari 2016 gevoerd worden.

Filed under: