mask
You are here: Home / Nieuws / Qbuzz vraagt reacties op concept vervoerplan 2014

Qbuzz vraagt reacties op concept vervoerplan 2014

OV-vervoerder Qbuzz nodigt belangstellenden uit om voor 28 juli 2013 te reageren op het zogeheten vervoerplan voor tram en bus in de regio Utrecht in 2014. Dit vervoerplan beschrijft de hoofdlijnen van de komende dienstregeling. Bestuur Regio Utrecht, opdrachtgever voor het openbaar vervoer, heeft al eerder de uitgangspunten voor 2014 vastgesteld. Die staan daarom niet meer ter discussie. Op basis van deze uitgangspunten heeft Qbuzz nu het concept vervoerplan opgesteld waarop iedereen kan reageren. Qbuzz kan vervolgens het plan aanpassen, waarna BRU er in september over zal besluiten. De nieuwe dienstregeling gaat op 8 december 2013 in.omslag Qbuzz vervoerplan 2014

Deze uitnodiging van Qbuzz over 2014 staat overigens los van de grote enquête die BRU afgelopen weken hield. Toen konden bewoners, reizigers en andere betrokkenen reageren op het vervoer tot 2020.

Uitgangspunten al vastgesteld
BRU stelt ieder najaar de dienstregelingplannen voor het komende jaar vast. Dat gebeurt in een aantal stappen. Reizigers, belangenorganisaties, gemeenten en andere overheden worden daarbij op verschillende momenten geconsulteerd. De belangrijkste stap wordt steeds in het voorjaar gezet, wanneer de uitgangspunten worden opgesteld. Eerst is een concept Uitgangspuntennotitie gepubliceerd, waarop kon worden gereageerd. Die reacties, en wat er mee is gedaan, zijn terug te vinden in de Reactienota, die hoort bij de definitief vastgestelde Uitgangspuntennotitie OV 2014. 

19 juni 2013

Filed under: