mask
You are here: Home / Nieuws / Oversteek trambaan bij Park Transwijk voldoende veilig

Oversteek trambaan bij Park Transwijk voldoende veilig

De oversteek van de trambaan bij Park Transwijk aan de Beneluxlaan in Utrecht is zo ontworpen dat deze als een geaccepteerd ‘veilige’ oversteek gekenmerkt mag worden. Fietsers of voetgangers die willen oversteken, hebben van veraf goed zicht op de trambaan. Ook de waarschuwingsinstallatie op deze locatie werkt naar behoren. Wel zijn er, om de veiligheid verder te vergroten, een aantal suggesties voor verbeterpunten. Tot deze conclusie komt de ongevallencommissie van Regiotram Utrecht die in samenwerking met de Gemeente Utrecht onderzoek heeft gedaan naar het ongeval dat op 10 mei jl. plaatsvond op deze locatie. Een jonge vrouw van 24 jaar is toen komende vanuit het Park Transwijk om het leven gekomen, terwijl zij op de fiets de Beneluxlaan en de trambaan overstak.

De commissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke toedracht van het ongeval, het functioneren van de kruising en de betreffende tram, evenals de inzet van de hulpdiensten en de noodploeg voor technische ondersteuning. Op basis van de reconstructie die is gemaakt en een analyse van de situatie ter plekke, concludeert de commissie dat sprake is van een tragisch ongeval. Er waren geen technische problemen met de tram en evenmin met de waarschuwingsinstallatie bij deze oversteek, die is voorzien van een goed functionerend knipperlicht met alarmgeluid dat in werking treedt wanneer de tram nadert. Het ontwerp van deze oversteek van de trambaan is niet de oorzaak van het ongeval, concludeert de onderzoekscommissie.

Reconstructie
Uit de reconstructie blijkt dat het slachtoffer op de fiets in één doorgaande beweging de Beneluxlaan en de trambaan is opgereden. Daarbij is zij direct om het slingerhek gereden en de trambaan opgereden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft zij het alarmsignaal niet gehoord omdat zij een koptelefoon droeg en het geluidssignaal relatief laag stond ingesteld.

Hoewel de waarschuwingsinstallatie heeft gefunctioneerd volgens het ontwerp en de oversteek in voldoende mate ‘veilig’ is bevonden, adviseert de commissie aan Regiotram Utrecht en de gemeente Utrecht om aandacht te besteden aan enkele suggesties voor verbeterpunten. Het trambedrijf en de gemeente Utrecht nemen dit ter harte en zullen dit in gezamenlijk verband oppakken. De aanbevelingen hebben met name betrekking op de attentiewaarde van de waarschuwingsinstallatie en aanpassing van het hekwerk bij de oversteek en direct langs de trambaan. Het afsluiten van deze overgang, evenals het plaatsen van slagbomen, raadt de commissie af. Plaatsing van slagbomen op deze locatie zorgt waarschijnlijk voor een onterecht veiligheidsgevoel, omdat wanneer de bomen open staan fietsers en voetgangers worden aangemoedigd te snel zowel de Beneluxlaan als de trambaan over te steken.

Vervolg
Regiotram Utrecht en gemeente Utrecht zullen als verantwoordelijke instanties voor zowel het beheer van de trambaan als de oversteek binnen twee maanden met een gezamenlijk voorstel komen over de suggesties voor verbeterpunten van de ongevallencommissie.

Filed under: