mask
You are here: Home / Nieuws / Overdrachtsdocument 2014 beschikbaar

Overdrachtsdocument 2014 beschikbaar

In het BRU-overdrachtsdocument 2014 is te lezen welke projecten en ambities zijn geformuleerd en welke resultaten zijn geboekt in de afgelopen bestuursperiode van 2011-2014.

Alle raadsleden in de negen BRU-gemeenten hebben eind maart 2014 het Overdrachtsdocument 2014 ontvangen. Hierin kunnen zij lezen wat BRU is en op welke werkterreinen zij actief is: ter informatie of ter overweging om te kiezen voor een plek in het algemeen bestuur van BRU.

Samenstelling bestuur BRU
Het algemeen bestuur van BRU telt 35 leden, bestaande uit raads- of collegeleden uit de negen BRU-gemeenten. Op 28 mei 2014 worden de nieuwe bestuursleden van BRU geïnstalleerd.

Filed under: