mask
You are here: Home / Nieuws / OV-Streefbeeld 2020: Benutten en Doorrijden

OV-Streefbeeld 2020: Benutten en Doorrijden

Het OV-Streefbeeld 2020 bevat de hoofdlijnen voor het openbaar vervoer in de regio Utrecht in de komende zes jaar. In het OV-Streefbeeld 2020 vindt u naast de principes voor het lijnennet ook veel concrete voorstellen, soms mede ingegeven door reizigers zelf. Qbuzz zal jaarlijks de nieuwe dienstregeling opstellen op basis van deze rapportage. Het OV-Streefbeeld 2020 werd op 5 februari 2014 vastgesteld door het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht.

Hoofdkeuze: Benutten en Doorrijden
Het OV-Streefbeeld 2020 heeft als titel 'Benutten en Doorrijden'. Het kiest namelijk voor het vermijden van extra overstappen, en wil optimaal gebruik maken van tram- en businfrastructuur die er al ligt, of die al gepland is. Er komen aanvullende maatregelen voor betere doorstroming. Belangrijk is ook de ontwikkeling van OV-knooppunten: plekken waar reizigers makkelijker en prettiger kunnen op- en overstappen. Dat wordt mogelijk dankzij de daar aanwezige voorzieningen en doordat er veel lijnen samenkomen. Knooppunten die (verder) uitgebouwd worden zijn in Utrecht Papendorp en Vaartsche Rijn, maar ook bijvoorbeeld knooppunt Jordanlaan in Zeist.
Dankzij de uitvoering van alle voorgenomen maatregelen zullen in 2020 naar verwachting bijna 20% meer mensen voor bus en tram kiezen dan in 2013.

Interactieve besluitvorming
Het OV-Streefbeeld 2020 heeft de reguliere bestuurlijke en maatschappelijke consultatie en besluitvorming doorlopen. Bijzonder was echter de inbreng van reizigers en bewoners. In de zomer van 2013 reageerden ruim 2.500 mensen op de online OV-enquête van BRU. Als vervolgstap werden in september vier workshops gehouden. De respondenten werden tijdens het totstandkoming van het plan op de hoogte gehouden van de tussenresultaten, en alle reacties en suggesties zijn meegewogen in het eindresultaat.

Op deze website vindt u de definitieve uitgave van het OV-Streefbeeld 2020 en het bijlagenrapport, maar ook samenvattingen van de resultaten van de enquête en van de workshops. Bovendien zijn de hoofdlijnen van het OV-Streefbeeld 2020 ook in een korte film samengevat. Kijk hier voor deze informatie.

Filed under: