mask
You are here: Home / Nieuws / OV-enquête 2020 nog tot zondag in te vullen!

OV-enquête 2020 nog tot zondag in te vullen!

+++ Al 2.500 reacties binnen! +++

BRU vraagt via een on-line enquête om de mening en ideeën van reizigers en inwoners.
Hoe moeten de bus- en tramlijnen de komende zes, zeven jaar lopen in de regio Utrecht? Veel is er al besloten en in aanleg, maar er liggen nog belangrijke keuzes. Bestuur Regio Utrecht (BRU) roept reizigers en inwoners op om mee te denken, via een online enquête op www.regioutrecht.nl/ov2020. Daar is ook een inleidende video te bekijken over het openbaar vervoer in de regio. De enquête kan uiterlijk zondag 16 juni worden ingevuld.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p9d18Uo_5jU

BRU werkt voortdurend aan een goed en efficiënt netwerk van openbaar vervoer. Zo zijn de keuzes voor de dienstregeling van komend jaar al gemaakt. En ook over visie voor de lange termijn was al eerder besloten. Maar de uitwerking voor de tussenliggende periode, de jaren tot 2020, die moet nu worden opgesteld. Dat komt in het OV-streefbeeld 2020 te staan. Daarvoor is nog niet alles al bedacht of besloten, er zijn nog belangrijke keuzen te maken. Via een enquête kan eenieder reageren op algemene stellingen en specifieke dilemma’s, en ook aanvullende ideeën geven. De resultaten van de enquête worden meegewogen in het OV-streefbeeld 2020, dat in december 2013 wordt vastgesteld.

Enquête over bus- en tramlijnen van de komende jaren
Het OV-streefbeeld 2020 zal vooral de lijnvoering beschrijven. Dat wil zeggen: welke buslijnen (en tramlijnen) moeten er straks lopen, en op welke plekken. Zodat zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk kunnen reizen. Natuurlijk kan niet alles overal, er moeten keuzen worden gemaakt - alleen al omdat er niet onbeperkt geld is. Maar de komende jaren kan de regio verder bouwen op wat er nu rijdt, en dit verder verbeteren.

Wat ligt er al vast: lopende en geplande werkzaamheden
Wie vooruit kijkt naar de periode tot 2020, moet vanzelfsprekend rekening houden wat er al vast ligt. Zoals de vernieuwingen van de stations in de regio - daar moeten bus en tram in elk geval goed op aansluiten. Ook zijn er al andere zaken in aanleg of voorbereiding: zoals de Uithoflijn, nieuwe busbanen, doorstromingsmaatregelen. Uitgangspunt voor de enquête is ook wat de samenwerkende gemeenten eerder hebben vastgelegd in de OV Visie tot 2030. Daarin werd onder meer de keuze gemaakt voor een efficiënter, meer gebundeld lijnennet. De uitwerking daarvan voor de komende jaren moet nu gemaakt worden.

13 juni 2013

Filed under: