mask
You are here: Home / Nieuws / Nieuwe smeerinstallatie voor stillere trams

Nieuwe smeerinstallatie voor stillere trams

Daarmee wordt ook gehoor gegeven aan verzoeken van aanwonenden bij de trambaan in Nieuwegein om het piepende geluid van passerende trams te beperken.

Nieuwe techniek
De nieuwe techniek is ten eerste bedoeld om het geluid van trams te verminderen wanneer deze de Olivettiboog in Nieuwegein passeren. De trams die nu rijden zijn al voorzien van een vergelijkbare smeerinstallatie en spuiten automatisch vet op de zijkanten van de spoorstaven op het moment dat deze bocht wordt gemaakt. Om het geluid verder te reduceren, zorgt de vernieuwde installatie er ook voor dat op de bovenzijde van de spoorstaven wordt gesmeerd. Bovendien wordt gebruik gemaakt van een nieuw type geluidsbeperkend vet dat in gebruik is bij andere trambedrijven en in de praktijk is beproefd.

Vooruitlopend op deze maatregel wordt op deze locatie in Nieuwegein zeven dagen per week handmatig het spoor voorzien van dit nieuwe type vet. Regiotram Utrecht heeft in maart jl. een eerste proef daarmee uitgevoerd en de resultaten van geluidsmetingen zijn dusdanig positief dat besloten is tot deze investering in de vernieuwde smeerinstallaties voor stillere trams. De werking van de smeerinstallatie zal zodra de trams hiermee zijn uitgerust en gaan rijden opnieuw met geluidsmetingen worden getest. Als de nieuwe techniek goed werkt, is deze ook toepasbaar op locaties elders langs de trambaan tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein.

Filed under: