mask
You are here: Home / Nieuws / Nieuwe beoordeling inschrijvingen Regiotaxi Utrecht nodig

Nieuwe beoordeling inschrijvingen Regiotaxi Utrecht nodig

Bestuur Regio Utrecht (BRU) gaat de inschrijvingen voor de aanbesteding van het vervoer van Regiotaxi Utrecht opnieuw uitvoeren. Daartoe heeft de rechter BRU opdracht gegeven in een rechtszaak die een van de inschrijvers, Transvision BV, aanspande. BRU sloot het bedrijf uit bij de beoordeling van de inschrijvingen omdat de beide moederorganisaties van Transvision BV door de Nma zijn veroordeeld wegens overtreding van de mededingingswet. De rechter vindt echter dat de grens van wat mededingingsrechtelijk is toegestaan uitsluitend is overschreden door RMC en BIOS-groep (de moederorganisaties) – en niet door Transvision (de dochter).

Goed voorbereid
BRU moet nu de inschrijving van Transvision alsnog beoordelen en kan daarna pas overgaan tot definitieve gunning van alle contracten. BRU had zich al voorbereid op de verschillende mogelijke uitkomsten van deze rechtszaak. Daardoor kan een nieuw besluit snel genomen worden. We verwachten dat het dagelijks bestuur van BRU nog deze maand een nieuw gunningsbesluit neemt.

Achtergrond
Op 1 juli 2013 heeft het dagelijks bestuur van BRU de aanbestedingen van de regiecentrale en het vervoer van Regiotaxi Utrecht voorlopig gegund. De uitvoering van de regiecentrale is gewonnen door Connexxion Taxi Services BV, de drie vervoersgebieden werden aan Willemsen de Koning gegund. De uitspraak van de rechter draait de gunning van de vervoersgebieden nu terug.

18 september 2013

Filed under: