mask
You are here: Home / Nieuws / Mobiliteitsvisie zet keuzes grootstedelijk Utrecht op een rij

Mobiliteitsvisie zet keuzes grootstedelijk Utrecht op een rij

Mobiliteitsvisie

18 december 2014 - Regio Utrecht zet alle zeilen bij om de regio bereikbaar te houden en duurzaam te verbeteren. Dit is de afgelopen jaren bijvoorbeeld vastgelegd in beleid op de thema’s openbaar vervoer, fiets en knooppuntontwikkeling. Daarnaast werkt Bestuur Regio Utrecht (BRU) samen met het Rijk en andere decentrale overheden aan diverse onderzoeken met aandacht voor openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling.

Centraal in alle stukken en overleggen staat dat het noodzakelijk is om nu keuzes te maken over mobiliteit in grootstedelijk Utrecht. Dat is hard nodig om deze groeiende regio aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar te houden. Op 17 december heeft het algemeen bestuur van BRU over ‘de Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’ vastgesteld. Daarin worden de keuzes over mobiliteit in grootstedelijk Utrecht nog eens handzaam samengevat. De mobiliteitsvisie van de BRU-gemeenten vormt input voor het herijken van het mobiliteitsplan van de provincie Utrecht. Het speelt daarmee een rol in de transitie van BRU naar de provincie Utrecht.

Klik hier voor de Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht.

Filed under: