mask
You are here: Home / Nieuws / Internationaal keurmerk voor Regiotram Utrecht

Internationaal keurmerk voor Regiotram Utrecht

Internationaal keurmerk
Hans Bruinsma (Grontmij), Dick Jonkers (directeur Regiotram Utrecht) en Arjen Gerritsen (portefeuillehouder Bestuur Regio Utrecht) met het PAS 55 certificaat.

11 december 2014 - Regiotram Utrecht is als eerste trambedrijf in Nederland gecertificeerd met PAS 55. Dit betekent dat de tramorganisatie in de volle breedte voldoet aan een internationale standaard op het gebied van beheer en onderhoud, projecten en bedrijfsvoering binnen de railsector. Het trambedrijf kan zich daarmee meten met Network Rail (het Britse Prorail), London Underground en de Road & Transport Authority in Dubai.

De uitreiking van het PAS 55-certificaat door advies- en ingenieursbureau Grontmij is het sluitstuk op een intensief proces van professionalisering dat in 2012 door het Utrechtse trambedrijf is ingezet. Onder begeleiding van ingenieursadviesbureau IES Asset Management heeft Regiotram Utrecht in 2,5 jaar alle asset managementprocessen op het vereiste niveau gebracht. 

PAS 55 biedt het trambedrijf een optimaal bewijs waarmee op drie dimensies naar behoren wordt gepresteerd. Allereerst blijkt uit de certificering dat goed rekening gehouden wordt met de wensen en belangen van de reiziger, dat kennis en bedrijfsvoering adequaat geborgd is binnen het trambedrijf en dat kritische processen als veiligheid en risicobeheersing op orde zijn. Beheer en onderhoud aan alle tramvoorzieningen in de regio Utrecht is bovendien kosteneffectief geregeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van alle tramvoorzieningen. Tenslotte stuurt de tramorganisatie op het vereiste prestatieniveau dat duidelijk en helder is gedefinieerd. Kortom: alle componenten die nodig zijn om van een trambedrijf een geoliede machine te maken, draaien gemeten naar de eisen die het certificaat stelt goed op elkaar in.

Het bedrijfsconcept van Regiotram Utrecht gaat ervan uit dat een openbaar vervoerbedrijf dat 24/7 operationeel is, zich moet richten op een voortdurende controle van het werk. PAS 55 is daarvoor een belangrijk kompas geworden. Door het beheer van alle tramvoorzieningen met de daarbij passende investeringen en projecten over de gehele levenscyclus te organiseren, kan Regiotram Utrecht periodiek meten hoe de prestaties ervoor staan, wat de stand van onderhoud is en hoe kosten en risico’s zich tot elkaar verhouden.

Geaccrediteerd auditor Hans Bruinsma (Grontmij) over de prestaties van Regiotram Utrecht: “In de audit heeft Regiotram Utrecht in de gehele breedte goed gescoord. Het hele systeem aan afspraken en processen is daarmee georganiseerd en op een hoog niveau.”

 PAS 55 als standaard

Het British Standards Institute introduceerde in 2004 PAS 55 als keurmerk voor bedrijven die actief zijn in het asset management. De standaard wordt vooral in de industrie en nutsvoorzieningen toegepast binnen 15 sectoren in 10 landen wereldwijd. Regiotram Utrecht is geijkt en beoordeeld op basis van de meest recente versie van PAS 55.

Filed under: