mask
You are here: Home / Nieuws / Hogere rapportcijfers voor openbaar vervoer in regio Utrecht

Hogere rapportcijfers voor openbaar vervoer in regio Utrecht

Monitoring U-OV
Het openbaar  vervoer in en rondom de stad Utrecht kan rekenen op een steeds hogere waardering van de reiziger. Dit blijkt uit onderzoek van Bestuur Regio Utrecht dat volgens dezelfde methode is opgezet als de jaarlijkse OV-klantenbarometer, de landelijke standaard voor klanttevredenheid in het openbaar vervoer.

Bestuur Regio Utrecht (BRU) laat elk kwartaal onderzoek uitvoeren om sneller op eventuele klachten en wensen van de reiziger in te kunnen spelen. De resultaten over het derde kwartaal van 2014 zijn zeer bemoedigend. Opvallend is dat vervoerder Qbuzz op alle aspecten op of boven de streefwaarden scoort. Ook vergeleken met de uitkomsten van de laatste OV-klantenbarometer uit 2013 is sprake van een forse stijging. Zo is de algemene tevredenheid over de bus op dit moment een 7,7, terwijl dit in 2013 nog 7,1 was. Ook de tram die rijdt tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein kan rekenen op een forse stijging in de klanttevredenheid: van een 7,3 in 2013 naar een 7,8 in het derde kwartaal van 2014. Bij beide cijfers wordt door vervoerder Qbuzz een streefwaarde van 7,6 gehanteerd.

Waardering tram in de lift

Opmerkelijk is dat de waardering van informatie over vertragingen van het tramverkeer is gestegen van een 4,5 naar een 5,1. Ook dit aspect gaat duidelijk de goede kant op. De tram wordt bovendien positiever gewaardeerd op de aspecten verkeersveiligheid (8,3), reissnelheid (7,7), geluid (6,6) en het gemak met instappen (8,9). Het regionale busvervoer wordt ten opzichte van de laatste meting beter gewaardeerd op de aspecten rijstijl (7,3) en geluid (6,7).

U-OV goed bekend

De uitdaging is om dit niveau van klanttevredenheid vol te houden. Om dit te bereiken speelt BRU actief in op de wensen en klachten van de klant. Daarom is een OV-panel ingeschakeld zodat nu ook meer bekend is over de naamsbekendheid en tevredenheid over het regionale openbare vervoer dat aan de reiziger wordt gepresenteerd onder de vlag van U-OV. Uit dit representatieve onderzoek blijkt dat 70% van de ondervraagden desgevraagd aangeeft bekend te zijn met U-OV. Een opmerkelijke conclusie want U-OV is pas in december 2013 van start gegaan en bestaat nog maar relatief kort. Ten opzichte van de naamsbekendheid van overige vervoerders zijn nog wel verbeterslagen te maken. Het Utrechtse U-OV merk wordt vooral positief gewaardeerd op aspecten als  toegankelijkheid, bereikbaarheid, gemak en comfort. Hoewel in opdracht van BRU de meest ’schone’ bussen rijden in Nederland, is het milieuvriendelijke karakter van het regionale busvervoer in en rondom Utrecht nog een relatieve onbekende. BRU zal daar samen met de vervoerder Qbuzz richting de reiziger ook meer aandacht voor vragen.

Klik hier voor het rapport over monitoring U-OV derde kwartaal 2014.

Filed under: