mask
You are here: Home / Nieuws / Gunning contracten Regiotaxi Utrecht onherroepelijk

Gunning contracten Regiotaxi Utrecht onherroepelijk

Busje regiotaxi algemeenDe gunning van de vervoercontracten van Regiotaxi Utrecht is definitief: vanaf 1 februari 2014 rijdt Transvision BV in vervoersgebied 1 en Willemsen de Koning in vervoersgebieden 2 en 3. Eind september werd een voorlopig gunningsbesluit genomen en op dit besluit zijn geen bezwaren binnen gekomen. De gunning is daarmee onherroepelijk. Dit gold eerder al voor de gunning van de regiecentrale aan Connexxion Taxi Services. Hoewel de gunning later definitief is geworden dan gepland, blijft de ingangsdatum van 1 februari 2014 haalbaar.

Achtergrond
In juli van dit jaar gunde het dagelijks bestuur van BRU de drie vervoerscontracten aan Willemsen de Koning. Het contract voor de regiecentrale ging naar Connexxion Taxi Services. Laatstgenoemd besluit bleef vrij van bezwaren, maar de inschrijvingen voor de vervoerscontracten moesten opnieuw beoordeeld worden.
Deze nieuwe beoordeling was nodig om de rechter daartoe opdracht gaf in een rechtszaak die een van de inschrijvers, Transvision BV, aanspande. BRU sloot het bedrijf uit bij de beoordeling van de inschrijvingen omdat de beide moederorganisaties van Transvision BV door de Nma zijn veroordeeld wegens overtreding van de mededingingswet. De rechter vindt echter dat de grens van wat mededingingsrechtelijk is toegestaan uitsluitend is overschreden door RMC en BIOS-groep (de moederorganisaties) – en niet door Transvision (de dochter).

Na de nieuwe beoordeling kwam Transvision BV als winnaar uit de bus van vervoersgebied 1 van Regiotaxi Utrecht. Willemsen de Koning blijft winnaar van de beide andere vervoersgebieden binnen de regio Utrecht. Vervoersgebied 1 beslaat de gemeente Utrecht (inclusief Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn) en Maarssen. Vervoersgebieden 2 en 3 beslaan de overige BRU-gemeenten.

17 oktober 2013

Filed under: