mask
You are here: Home / Nieuws / Goedkope huurwoningen vanaf 2015 met voorrang naar lagere inkomens

Goedkope huurwoningen vanaf 2015 met voorrang naar lagere inkomens

18 december 2014 - Het regionale samenwerkingsverband van negen gemeenten in de Utrechtse regio, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft op 17 december besloten om vanaf 2015 sociale huurwoningen met een huur onder de € 619 bij voorrang toe te wijzen aan huishoudens met een lager inkomen die beroep kunnen doen op huurtoeslag. De regeling is de uitkomst van overleg van gemeenten in de woningmarktregio Utrecht met het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht waarbij 21 corporaties zijn aangesloten. Het besluit moet er voor zorgen dat goedkope huurwoningen daadwerkelijk terechtkomen bij de groep die deze het hardst nodig heeft.

De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2015 voor sociale huurwoningen van woningcorporaties die via WoningNet worden aangeboden in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Zeist (gemeenten in BRU) en de gemeenten Woerden en Lopik. De gemeente Oudewater neemt binnenkort een besluit over de aanpassing.

De regeling houdt concreet in dat huishoudens die recht hebben op huurtoeslag voorrang krijgen bij de toewijzing van de goedkopere sociale huurwoningen met een lagere huur. Het gaat om woningen met een huurprijs onder € 577 voor alleenstaanden met een inkomen onder € 21.950 en om woningen met een huur onder € 619 voor tweepersoonshuishoudens en gezinnen met een inkomen onder € 29.825.

Voor de duurdere sociale huurwoningen tussen € 619 en € 710 houden de wat hogere inkomens tussen € 29.825 en € 34.911, net als nu, evenveel kans op een sociale huurwoning als de huishoudens met huurtoeslag.

Gemeenten en woningcorporaties maken zich steeds meer zorgen over de betaalbaarheid van het wonen voor mensen met een smalle beurs. Door het kabinetsbeleid zoals de verhuurderheffing mogen de huren met meer dan inflatie stijgen, terwijl de laatste jaren door de crisis veel mensen te kampen hebben met dalende inkomens, bijvoorbeeld door verlies van werk. Huurders kunnen daardoor steeds moeilijker de huur betalen. We zien deze maatregel als noodzakelijk omdat de lagere inkomens hierdoor meer kansen krijgen op een betaalbare huurwoning.

Meer informatie vindt u op de U10-website: http://www.utrecht10.nl/home/themas/wonen

Filed under: