mask
You are here: Home / Nieuws / Gemeenten beraden zich over toekomst samenwerking

Gemeenten beraden zich over toekomst samenwerking

Per 1 januari 2015 zijn, in verband met de afschaffing van de plusregio’s, de verkeer- en vervoerstaken van Bestuur Regio Utrecht naar de provincie Utrecht gegaan. BRU heeft daardoor nu nog maar een minimaal takenpakket. Een groot deel van die overgebleven taken is bovendien uitbesteed aan U10, een nieuw samenwerkingsverband van de negen BRU-gemeenten plus Woerden. In de loop van 2015 besluiten de gemeenten hoe ze in de toekomst verder gaan samenwerken. Het huidige BRU houdt hoogstwaarschijnlijk vanaf 2016 op te bestaan. Het bestuur van BRU heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarin het keuzeproces wordt uitgelegd. De gemeenten moeten uiterlijk 8 juni kenbaar maken of ze BRU willen opheffen of in een andere vorm willen voortzetten.

 

Filed under: