mask
You are here: Home / Nieuws / Geen stijging kosten exploitatie bus, tram en metro

Geen stijging kosten exploitatie bus, tram en metro

In het Financiele Dagblad van 5 maart is een artikel verschenen waarin gesproken wordt over een toename van de kosten van het openbaar vervoer. De cijfers die in het artikel worden genoemd zijn echter niet juist. De krant baseert zich op een onderzoek van SEO waarin verschillende cijfers door elkaar worden gebruikt.

Dat schrijven het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het SkVV (samenwerkingsverband van zeven stadsregio’s in het kader van verkeer en vervoer) in een persbericht.
++ UPDATE 12 maart : Onderzoeksbureau SEO biedt haar excuses aan dat dit beeld in dit stadium naar buiten is gebracht. http://www.seo.nl/pagina/article/werkt-de-markt-voor-openbaar-vervoer/++++

Het artikel stelt dat tussen 2004 en 2009 het aantal kilometers dat reizigers afleggen met het openbaar vervoer is toegenomen met 5%, het aanbod van openbaar vervoer met 20% terwijl de kosten zijn toegenomen met 105%.

In het onderzoek en het artikel is echter een verkeerde vergelijking gemaakt tussen het budget uit 2004 en de jaren daarna. In zijn berekeningen heeft het SEO ten onrechte de subsidies voor Openbaar Vervoer uit 2004 vergeleken met de totale uitkeringen aan Verkeer en Vervoer uit latere jaren, waaronder infrastructuur.

In tegenstelling tot wat het SEO in zijn rapport schrijft is de overheidsbijdrage aan het laten rijden van bus, tram en metro na 2004 ongeveer gelijk gebleven. IPO en SkVV nodigen het SEO uit om de cijfers te corrigeren.

7 maart 2013

Filed under: