mask
You are here: Home / Nieuws / FNV: zorgen over overgang Regiotaxi

FNV: zorgen over overgang Regiotaxi

2013-09-18 Hr van Dalen neemt petitie FNV over Regiotaxi in ontvangstDrukte vanmiddag op de Maliebaan voor het BRU-kantoor. Regiobestuurder Kees van Dalen (links op de foto) nam een petitie in ontvangst van de FNV. Klanten en chauffeurs van Regiotaxi Utrecht uiten daarin hun zorgen over het gevolg voor personeel en klanten van de gunning aan een nieuwe vervoerder. De heer Van Dalen zegde toe de 3.000 handtekeningen en de petitie onder de aandacht van het dagelijks bestuur te zullen brengen en bovendien nog met de FNV aan tafel te zullen gaan om te zien welke rol BRU kan spelen.

 18 september 2013

Filed under: