mask
You are here: Home / Nieuws / Financiën BRU op orde

Financiën BRU op orde

Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft een gezonde financiële huishouding. Dat heeft de provincie Utrecht als toezichthouder van BRU bij monde van de gedeputeerde J.W.R. (Remco) van Lunteren geconstateerd. Daarom past Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het komende jaar de lichtste vorm van toezicht toe.

De rekeningcommissie van BRU heeft op basis van de interim-controle van Deloitte, de externe accountant van het samenwerkingsverband, eveneens vastgesteld dat de financiën op orde zijn. Dat schrijft de heer J.A.E. (André) Landwehr, portefeuillehouder Financiën van BRU, in een brief aan de wethouders Financiën van de negen deelnemende gemeentes.
André Landwehr heeft eind vorig jaar het algemeen bestuur de financiële situatie van BRU gepresenteerd aan de hand van een tweetal schema’s. Schema 1 geeft een overzicht van de geldstromen binnen de BRU-organisatie. Schema 2 toont de geldstromen van het project Uithoflijn. Uit beide schema’s blijkt dat BRU inkomsten en uitgaven in evenwicht heeft.


28 januari 2013

Filed under: