mask
You are here: Home / Nieuws / Eerste kamer besluit tot afschaffing stadsregio’s

Eerste kamer besluit tot afschaffing stadsregio’s

Verkeer en vervoertaken regio Utrecht over naar provincie

17 december 2014 - De Eerste Kamer heeft vannacht besloten tot invoering van de wet Afschaffing Plusregio’s. Dit betekent voor de regio Utrecht dat de verkeer en vervoertaken van Bestuur Regio Utrecht (BRU) per 1 januari 2015 overgaan naar de provincie Utrecht. Beide organisaties werken er hard aan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarbij voorop staat dat de reiziger er niets van zal merken.

“Het was een lang verwacht besluit, in die zin zijn we niet verrast. De termijn tussen het nemen van het besluit en het laten ingaan daarvan is irrealistisch kort. Gelukkig hebben we ons samen al langer op deze transitie voorbereid”, aldus Koos Janssen bestuurder van BRU. De afgelopen tijd zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de provincie over de overdacht en alles wat daarbij komt kijken.

Remco van Lunteren, gedeputeerde van de provincie Utrecht: "Het combineren van alle aanwezige kennis en ervaring, bij zowel het BRU als de provincie, kan niet anders dan leiden tot nieuwe kansen voor reizigers in de hele provincie."

Wettelijke verandering

Bestuur Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van negen gemeenten (Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen en Zeist) in de regio Utrecht met taken op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied.

Bestuur Regio Utrecht is een van de acht stadsregio’s in Nederland. De stadsregio’s onderscheidden zich van andere gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten door het verplichtende karakter van de samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer. Met het aannemen van de Wet Afschaffing Plusregio’s door de Eerste Kamer gaan per 1 januari 2015 de verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid van de stedelijke Utrechtse regio en de bijbehorende taken en middelen over naar de provincie Utecht.

De veranderingen

Bestuur Regio Utrecht blijft als gemeenschappelijke regeling voorlopig bestaan, zonder de plus voor verkeer & vervoertaken. BRU is in 2015 in transformatie: het bestuur blijft actief om het jaar 2014 af te sluiten en het besluit over regionale samenwerking in de toekomst voor te bereiden. Janssen: “Regionale samenwerking levert veel op, dat willen we als gemeenten niet loslaten. In U10 verband, 10 Utrechtse gemeenten die samenwerken, continueren we de regionale samenwerking in ieder geval voorlopig. We zijn in gesprek met elkaar en met de provincie hoe we het specifieke karakter en uitdagingen van de urbane regio- in en om de stad Utrecht – kunnen blijven vertegenwoordigen in de nieuwe situatie.”

Filed under: