mask
You are here: Home / Nieuws / BRU verlengt convenant Utrecht Bereikbaar

BRU verlengt convenant Utrecht Bereikbaar

Utrecht Bereikbaar zet zich sinds 2008 in om de regio bereikbaar te houden tijdens de vele wegwerkzaamheden. BRU is tevreden over de samenwerking binnen Utrecht Bereikbaar en heeft als één van de betrokken partijen het convenant dat aan Utrecht Bereikbaar ten grondslag ligt, verlengd tot 1 januari 2014. Andere bij het convenant aangesloten partijen zijn Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Kamer van Koophandel, VNO-NCW en de stichting Utrecht Bereikbaar.

Logo Utrecht Bereikbaar

UB-pas
Utrecht Bereikbaar heeft sinds 2008 vele projecten uitgevoerd en maatregelen ingevoerd zoals Spitsmijden A12 (afgerond), onderhoud en promotie P+R-terreinen en de UB-pas. Werknemers van bedrijven die de UB-pas hebben gekocht, kunnen met de UB-pas gratis reizen met het openbaar vervoer in de regio. De UB-pas blijft in ieder geval bestaan tot het eind van het jaar.

11 maart 2013

Filed under: