mask
You are here: Home / Nieuws / Standaard onderzoek na ongeval op trambaan

Standaard onderzoek na ongeval op trambaan

Volgens standaard procedure na ernstige ongevallen voert Bestuur Regio Utrecht intern onderzoek uit naar aanleiding van het dodelijk ongeval van zaterdag 10 mei. De interne Permanente Ongevallen Commissie doet een feitelijke analyse van het functioneren van het tramsysteem op deze locatie. Het gaat daarbij om de voorzieningen waarvoor Regiotram Utrecht, als onderdeel van Bestuur Regio Utrecht, direct verantwoordelijk is, evenals het kruispunt op deze locatie voor voetgangers en het technisch functioneren van het veiligheidssysteem. De commissie betrekt voor dit onderzoek ook alle extern, direct betrokken partijen om een zo volledig mogelijke analyse te doen. Afhankelijk van de bevindingen van de commissie kunnen aanbevelingen worden gedaan voor aanvullende maatregelen als dit de veiligheid zou vergroten.

Kruising voldoet aan veiligheidsnormen
De kruising waar het ongeval heeft plaatsgevonden is beveiligd met hekken, waarschuwingslichten en geluid. Na het werk aan de trambaan in de zomer van 2013 is deze locatie voor het laatst getoetst aan alle veiligheidsnormen en na een positieve beoordeling is de baan opnieuw voor gebruik vrijgegeven.

Filed under: