mask
You are here: Home / Nieuws / BRU maakt plaats voor nieuw samenwerkingsverband

BRU maakt plaats voor nieuw samenwerkingsverband

Per 1 januari 2015 zijn, in verband met de afschaffing van de plusregio’s, de verkeer- en vervoerstaken van Bestuur Regio Utrecht naar de provincie Utrecht gegaan. BRU heeft daardoor nu nog maar een minimaal takenpakket. De negen gemeenteraden van de BRU-gemeenten kiezen ervoor om BRU op te heffen, om plaats te maken voor nieuwe vormen van regionale samenwerking.

De negen BRU-gemeenten plus Woerden werken al een tijd op een nieuwe, flexibele manier samen in het netwerk U10. Het huidige BRU wordt opgeheven per 1 januari 2016. Om de opheffing te regelen, is een liquidatieplan opgesteld. ‘Liquidatie’ is een bedrijfseconomische term, waarmee wordt bedoeld dat een organisatie bezig is om zichzelf op te heffen. Het liquidatieplan is naar de gemeenteraden gestuurd, die het moeten beoordelen. Op 25 november 2015 stelt het algemeen bestuur het liquidatieplan vast.

BRU werd opgericht op 1 juli 1995. Na 20 ruim 20 jaar komt er een einde aan dit hoofdstuk van regionale samenwerking in de regio Utrecht.

Filed under: