mask
You are here: Home / Nieuws / Bestuur Regio Utrecht doet spitstrams in de verkoop

Bestuur Regio Utrecht doet spitstrams in de verkoop

Bestuur Regio Utrecht heeft besloten alle spitstrams te verkopen. Naar verwachting worden de spitstrams eind deze maand verkocht aan het trambedrijf van Krakau. De rode spitstrams, indertijd aangeschaft als tijdelijke oplossing voor de verwachte groei van het aantal tramreizigers, zijn in de regio Utrecht niet meer nodig. De verkoop levert BRU een bedrag van € 155.000,- op, plus een besparing op kosten voor beheer en onderhoud.

De rode spitstrams, ook wel bekend als Weense trams, rijden sinds 2009 in de spits als sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein. De spitstrams zijn in 2008 aangeschaft en ingezet als oplossing voor de destijds verwachte tijdelijke piek in het gebruik van de tram door de groeiende mobiliteit in het algemeen en de grootschalige wegwerkzaamheden in de stad in het bijzonder. Die piek bleef echter uit omdat, mede door de economische crisis, de mobiliteit wegviel.

Van uitfasering naar verkoop
In februari 2013 heeft het algemeen bestuur van BRU al besloten de spitstrams stapsgewijs buiten gebruik te stellen. Daarbij zouden de spitstrams tot eind 2014 ingezet worden waarna een kleine reserve aangehouden zou worden tot de aanschaf van het nieuwe trammaterieel. Op basis van de huidige inzichten is echter besloten om de spitstrams op korte termijn uit de dienstregeling te halen. Het reizigersaanbod blijkt verder te zijn afgenomen en herstel tot het oude niveau wordt niet op korte termijn verzien. De reguliere trams kunnen de huidige vraag goed aan en de spitstrams leveren slechts geringe tijdwinst op voor een kleine groep reizigers. Het algemeen bestuur heeft daarom op 25 juni besloten alle spitstrams in 2014 te verkopen.

Besparing op onderhoudskosten
De verkoop van de spitstrams levert niet alleen direct € 155.000,- op, ook bespaart BRU met de verkoop kosten voor beheer en onderhoud van de trams. Besparingseffect structureel per jaar op beheer en onderhoud is € 150.000,-. Daar komt jaarlijks nog circa € 50.000 euro bij aan personeelsinzet.

Inzet op reizigersgroei
De reizigersaantallen in de tram zijn zorgelijk. BRU en vervoerder Qbuzz laten daarom op dit moment aanvullend onderzoek doen naar de achterliggende oorzaken. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek worden voor het najaar van 2014 en voor 2015 gerichte marketingacties ontwikkeld. Daarnaast zullen BRU en Qbuzz actief inzetten op het vergroten van de betrouwbaarheid en de klanttevredenheid. Uiterlijk eind van het najaar komt hiervoor een plan van aanpak.

Filed under: