mask
You are here: Home / Nieuws / BAM Rail vervangt trambaan in Utrecht

BAM Rail vervangt trambaan in Utrecht

Bestuur Regio Utrecht gunt het contract voor de tweede fase van de grootschalige vervanging van de infrastructuur van de sneltram aan BAM Rail bv. Deze spoorbouwer zal komende zomer de trambaan tussen Utrecht Centraal/Jaarbeursplein en Kanaleneiland-Zuid vernieuwen. BAM Rail deed de economisch meest voordelige aanbieding. Met de opdracht is circa € 5 miljoen gemoeid.

Het contract maakt deel uit van een meerjarig project om de trambaan van Utrecht Centraal naar Nieuwegein/IJsselstein te vernieuwen. Deze vernieuwing is noodzakelijk omdat de infrastructuur na bijna dertig jaar aan het eind is van haar technische levensduur. Daarom besloot BRU, eigenaar van de trams, haltes en infrastructuur in de regio Utrecht, in 2012 te starten met groot onderhoud en vervanging van de infrastructuur.

Tweede fase
Tussen 21 juli en 1 september 2013 - gelijktijdig met de basisschoolvakantie in de regio - wordt de tweede fase van het project uitgevoerd: het vernieuwen van de trambaan tussen Utrecht Centraal/Jaarbeursplein en Kanaleneiland-Zuid. Het 24 Oktoberplein werd al in 2011 vernieuwd, als onderdeel van de reconstructie van het gehele plein. Het iets zuidelijker gelegen 5 Mei-plein wordt dit jaar ‘overgeslagen’. Het werk daar wordt later uitgevoerd, eveneens in combinatie met een reconstructie van het plein.

Het gedeelte tussen de tramremise en Nieuwegein Stadscentrum is in 2012 vernieuwd. In de zomer van 2014 komen de wisselstraat, de bovenleiding en de beveiligingssystemen aan bod. De tracés ten zuiden van de halte Nieuwegein Stadscentrum staan voor 2018 geagendeerd. Die rails zijn pas later aangelegd en zijn ook minder intensief gebruikt.

Criteria
BAM Rail heeft het project verworven op basis van de aanbieding die wat betreft de combinatie van prijs en kwaliteit als beste uit de bus kwam. Kwalitatief werd het contract beoordeeld op vijf belangrijke criteria. Ten eerste moest een realistische en betrouwbare planning worden aangeleverd met de focus op het hervatten van de dienstregeling per 1 september 2013. Het in de praktijk aantoonbaar leveren van kwaliteit kwam aan de orde bij het onderdeel ‘kwaliteitsborging’. Het materiaalgebruik en de mate waarin de gekozen uitvoeringsmethoden bijdragen aan een hoge kwaliteit en lage levensduurkosten, was van belang bij het onderwerp ‘uitvoering’. Bij omgevingshinder zijn de maatregelen beoordeeld die de spoorbouwer neemt of zal nemen om de hinder voor verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Ten slotte is gekeken in hoeverre de bouwer de risico’s en bedreigingen voldoende beheersbaar heeft gemaakt.

28 maart 2013
 

Filed under: