mask
You are here: Home / Nieuws / Anders naar De Uithof

Anders naar De Uithof

Hoe houden we De Uithof bereikbaar tot de komst van de Uithoflijn

2013-06-17 Buslijnenkaart De Uithof web.jpgBRU werkt samen belanghebbende partijen aan oplossingen om De Uithof bereikbaar te houden tot de komst van de Uithoflijn in 2018.
Nu nog maken drommen reizigers gebruik van de overvolle bussen op lijn 11 en 12(s). Een opvallende en kleinschalige oplossing is een nieuwe buslijnenkaart die in alle haltes op De Uithof hangt. Een kaart met daarop alleen de buslijnen van en naar De Uithof. Werknemers en studenten kunnen zo zelf zien hoe zo ook anders naar De Uithof kunnen reizen.

Uit de eerste reacties blijkt dat voor sommige reizigers inderdaad verrassend alternatieven te bieden.

Concrete oplossingen
De Uithoflijn verbindt vanaf 2018 Utrecht Centraal met De Uithof. Tussen deze twee belangrijke plekken in de stad ontstaat een snelle, comfortabele en milieuvriendelijke verbinding. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van De Uithof, de leefbaarheid van de binnenstad en de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd.

Ook in de tussentijd moet De Uithof zo goed mogelijk bereikbaar zijn en blijven. Mogelijke oplossingen werden tijdens een brainstormsessie bedacht door belanghebbende partijen als ROVOC, Vidius Studentenunie, CMU en Ondernemerskring Rijnsweerd samen met gespecialiseerde adviesbureaus op het gebied van verkeer en vervoer. Uitwerking van die oplossingsrichtingen leverde direct een aantal concrete mogelijkheden op.

 • Frequentieverhoging van diverse buslijnen:
  • Frequentieverhoging van buslijn 287 naar De Uithof is al gerealiseerd in de dienstregeling van 2013;
  • In de dienstregeling van 2014 wordt de frequentie van buslijnen uit Bilthoven, Nieuwegein en Zeist van/naar De Uithof verbeterd (lijnen 71, 272 en 284).
 • Versterking communicatie:
  • De nieuwe buslijnenkaarten op De Uithof.
  • BRU vraagt gemeenten om fietsroutes zichtbaarder maken (borden, kaarten, apps) en deze fietsroutes te promoten bij bedrijven.
  • Nieuw idee voor wayfinding in en om de OV-terminal (informatievoorziening, looplijnen) onder de aandacht brengen van de betrokken partijen in het stationsgebied.
 • In samenwerking met gemeente Utrecht werkt BRU aan infrastructurele maatregelen en aanpassing van verkeerslichten om de doorstroming van lijnen 11 en 12 te verbeteren.

Kortom, BRU werkt aan een betere bereikbaarheid die nodig is tot de komst van de Uithoflijn.

17 juni 2013