mask
You are here: Home / Nieuws / Adviesraad voor Regiotram Utrecht en Uithoflijn

Adviesraad voor Regiotram Utrecht en Uithoflijn

Bestuur Regio Utrecht heeft een onafhankelijke raad in het leven geroepen die Regiotram Utrecht en de projectorganisatie Uithoflijn gevraagd en ongevraagd zal adviseren. Regiotram Utrecht is het intern verzelfstandigde trambedrijf van Bestuur Regio Utrecht ((BRU). Samen met de gemeente Utrecht neemt BRU deel in de projectorganisatie voor de nieuwe Uithoflijn. De vier leden van de adviesraad zijn deskundig op het gebied van complexe (infrastructurele) projecten, bedrijfsvoering, beheer/onderhoud en exploitatie van OV-systemen.

De leden zijn door het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de projectorganisatie Uithoflijn benoemd voor een periode van drie jaar. De Adviesraad geeft Regiotram Utrecht feedback op de aanpak en beheersing van projecten, de samenwerking met de concessiebeheerder en vervoerder en de invulling van de gezamenlijke opdracht om optimaal te presteren ten behoeve van de reiziger. De projectorganisatie Uithoflijn wordt geadviseerd over de organisatie rond het project Uithoflijn, met aandacht voor onder meer over als projectbeheersing, risicomanagement, techniek en communicatie.

De Adviesraad richt zijn aandacht op zaken die zowel strategisch als operationeel kunnen zijn. Ten minste één keer per jaar rapporteert de Adviesraad aan het dagelijks bestuur van BRU en aan de Stuurgroep van de projectorganisatie Uithoflijn, waarin behalve BRU ook de gemeente Utrecht als opdrachtgever is vertegenwoordigd.

Vier leden
De Adviesraad bestaat uit de volgende vier leden.

 • Voorzitter: de heer dr. J.W.A. van Dijk
  De heer Van Dijk was directeur bij Van der Bunt organisatie adviseurs, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland met als portefeuille Verkeer en Vervoer (waaronder twee light rail projecten), en is thans burgemeester van de gemeente Barneveld. Hij vervult de nodige bestuurlijke nevenfuncties in toezichthoudende en adviserende rollen.
 • Adviseur Financiën, Planning en Control: de heer drs. C. Berg
  De heer Berg is thans directeur bijzondere opdrachten voor de Gemeente Rotterdam. Daarvoor heeft hij 11 jaar als directeur financiën bij de Gemeente Rotterdam gewerkt, onder meer verantwoordelijk voor de grote infrastructuurprojecten. Daarnaast heeft hij de nodige bestuurlijke nevenfuncties. Hij is onder meer lid van het projectcommissariaat Noord-Zuidlijn (2009-heden onder leiding van Cees Veerman), en is lid van de Raad van Advies Spoorzone Delft (2013-heden).
 • Adviseur Exploitatie en Beheer: de heer ir. K.C.J.M. van Gils
  De heer Van Gils is thans lid directie GVB Amsterdam met in zijn portefeuille ondermeer het rollend materieel (metro en tram), de railinfrastructuur en ICT; hij heeft daarvoor ca 20 jaar bij de NS gewerkt in rollen als Directeur Wagenbedrijf (reparatie wagons), interim manager programma OV chip, Productiedirecteur Randstad (exploitatie), en Directeur projectmanagement van de grootste 50 ict projecten.
 • Adviseur Projecten: de heer B. Stoiber
  De heer Stoiber heeft 25 jaar ervaring met contractering en aansturing van grote en complexe infrastructuur projecten. Zijn achtergrond ligt bij Rijkswaterstaat (onder meer acht jaar HSL), Prorail, en is vanaf 2008 betrokken bij de Noord Zuidlijn/Gemeente Amsterdam als sr Projectmanager en Directeur Uitvoering.
Filed under: