mask
You are here: Home / Nieuws / AB BRU stelt Begroting en Jaarstukken vast

AB BRU stelt Begroting en Jaarstukken vast

Tijdens de vergadering van 19 juni heeft het algemeen bestuur van BRU de Jaarstukken 2012 en een sluitende Begroting 2014 vastgesteld. De programmarekening 2012 sluit met een voordelig resultaat van 395.000 euro.

Het algemeen bestuur heeft nog niet bepaald wat er met het voordelig saldo 2012 gaat gebeuren. Mogelijk wordt het bestemd voor de Economic Board Utrecht. Hierin zijn bedrijfsleven, kenniscentra en overheid vertegenwoordigd, met als doel actief bij te dragen aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio Utrecht. Het DB komt in de vergadering van oktober met een uitgewerkt voorstel, op basis waarvan het AB op dat moment een besluit kan nemen.

Het dagelijks bestuur bood het algemeen bestuur een sluitende begroting 2014 aan. De regiobijdrage 2014 per inwoner is ten opzichte van de regiobijdrage 2013 met tien procent verminderd. Deze vermindering is vertaald naar de budgetten van de programma’s die gedekt worden uit de regiobijdrage.

De bijdrage Brede Doel Uitkeringen (BDU) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedraagt in 2014 naar schatting 96,8 miljoen euro. Van dit bedrag is zestig procent bestemd voor het openbaar vervoer in de regio en 35 procent voor wegen en verkeer. De resterende vijf procent is bestemd voor netwerkontwikkeling mobiliteit en apparaatskosten.

20 juni 2013

Filed under: