mask
You are here: Home / Nieuws / Aanpak geluidsoverlast Olivettiboog in Nieuwegein

Aanpak geluidsoverlast Olivettiboog in Nieuwegein

Bewoners van de Ruiter- en de Zegelstede in Nieuwegein klagen de laatste weken over een hard piepend geluid op het moment dat de tram de Olivettiboog doorrijdt. De exacte oorzaak van dit storende geluid in de Olivettiboog is - ook na diverse tests - onduidelijk.

Overlast van geluid is erg storend. BRU-OV Regiotram is zich hier terdege van bewust en zet zich vol in om de geluidsproblemen in de Olivettiboog bij Nieuwegein snel en goed op te lossen. Lastig daarbij is dat het onderzoeken van geluidproblemen en het testen van mogelijke oplossingen in de railwereld veel tijd kosten. Dit komt omdat methoden en onderdelen niet ‘op de plank’ liggen maar op maat gemaakt worden. Bovendien is specifieke kennis en ervaring gewenst en ook dat is niet altijd per direct beschikbaar.

Dat neemt niet weg dat BRU-OV Regiotram zich inzet om de geluidsproblemen snel en goed op te lossen. De volgende stappen zijn intussen gezet:
• er is gecontroleerd of de wielflenssmering werkt of er voldoende smeermiddel aan de binnenkant van de spoorstaaf zit;
• er is in twee verschillende sessies gemeten hoeveel geluid de trams daadwerkelijk maken, beide keren in relatie tot het smeersysteem en de snelheid. Dat verband blijkt erg zwak. Ook werd het geluidniveau tijdens beide onderzoeken niet als hinderlijk ervaren (ook niet door de bewoners zelf). Het onderzoeksrapport is in de maak en wordt binnenkort verwacht;
• er wordt nu een meetopstelling voorbereid waardoor er gedurende een maand lang gegevens kunnen worden verzameld;
• in opdracht van BRU-OV Regiotram onderzoekt de leverancier van het wielflenssmeersysteem of een dikker vet kan worden toegepast. Wellicht dat met het warme weer het dikkere vet beter aan de rails blijft ‘plakken’ (waardoor een betere smering optreedt). Dit wordt volgende week getest. Als het werkt, wordt direct de hele vloot van dit dikkere vet voorzien.

Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken, treft BRU-OV Regiotram maatregelen om verbeteringen tot stand te brengen. Bewoners en belanghebbenden worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken door middel van brieven, telefonische en persoonlijke gesprekken en updates op de site. De laatste update dateert van 23 juli jl. en vindt u hier.

23 juli 2013

Filed under: