mask
You are here: Home / Nieuws / Aannemer Uithoflijn en leverancier trams geselecteerd

Aannemer Uithoflijn en leverancier trams geselecteerd

Op 1 december 2014 heeft het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) besloten de realisatie van de traminfrastructuur te gunnen aan de Koninklijke BAM groep én de levering van het nieuwe trammaterieel voor de Uithoflijn aan de Spaanse leverancier CAF. Met de keuze voor deze aannemer en leverancier kan de verdere realisatie van de Uithoflijn beginnen en kan de tram vanaf medio 2018 rijden.

Met dit besluit zijn de twee aanbestedingsprocedures nagenoeg afgerond en wordt een intensieve periode van voorbereiding afgesloten. Als het algemeen bestuur van BRU op 17 december instemt met het aangaan van de overeenkomsten dan kunnen op 23 december 2014, na afloop van de ‘Alcateltermijn’, de overeenkomsten met de aannemer en de leverancier worden getekend.

De opdracht aan de aannemer omvat de realisatie van de traminfrastructuur voor de Uithoflijn, waaronder tramrails, bovenleiding en haltes. Het tracé is acht kilometer lang en krijgt negen haltes. De opdracht aan de leverancier betreft 27 lagevloertrams van circa 32 meter lang.

Planning Uithoflijn

In 2011 is begonnen met de aanleg van delen van de onderbouw (de ondergrond waarop de tramlijn komt te liggen). Deze zijn inmiddels grotendeels afgerond. 2015 zal vooral in het teken staan van werkvoorbereiding door de aannemer en productievoorbereiding door de leverancier. De feitelijke aanleg van de traminfrastructuur start naar verwachting eind 2015/begin 2016. De eerste tramstellen worden volgens planning in januari 2017 afgeleverd op de remise in Nieuwegein. Daarna worden het test- en het proefbedrijf doorlopen, om te controleren of alle systemen goed functioneren, om chauffeurs op te leiden en om de dienstregeling te testen.

Medio 2018 start de feitelijke exploitatie - het moment waarop reizigers gebruik kunnen maken van de Uithoflijn. De Uithoflijn rijdt dan in 17 minuten van Utrecht Centraal Station naar P+R De Uithof. De aanleg van de Uithoflijn kost in totaal circa € 440 miljoen.

Filed under: