mask
You are here: Home / Nieuws / 100 miljoen voor mobiliteit in regio Utrecht

100 miljoen voor mobiliteit in regio Utrecht

Lijnbus

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Bestuur Regio Utrecht (BRU) ruim 100 miljoen euro toegekend voor verkeer- en vervoerprojecten en de exploitatie van het openbaar vervoer in 2013. De negen samenwerkende gemeenten hebben besloten een bedrag van 2 miljoen euro van de vrij te besteden middelen aan plaatselijke initiatieven te besteden.

Sinds 2005 stelt het ministerie de zogenaamde Brede Doel Uitkering (BDU) beschikbaar aan de provincies en stadsregio’s in Nederland. BRU krijgt jaarlijks een bedrag van circa 100 miljoen euro, waarmee diverse mobiliteitsprojecten en de exploitatie (deels) kunnen worden gefinancierd. Het geld wordt besteed aan projecten die de mobiliteitsdoelstelllingen van het ministerie ondersteunen.

Vrij besteedbaar
BRU besteedt ongeveer 90 miljoen euro per jaar aan verkeer- en vervoerprojecten. Circa 60% van het bedrag gaat naar de exploitatie en onderhoud van het openbaar vervoer en regiotaxi in de regio. De rest van het bedrag is bestemd voor infrastructurele projecten in de regio. Deze zijn opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). Vanuit dit programma worden, binnen het kader van het verdeelbesluit, gelden gereserveerd voor concrete projecten zoals fiets-, bus-, tram- en autoprojecten in de regio. Ook wordt een deel van dit geld besteed aan de aanleg van de Uithoflijn.

Lokaal Maatwerk
Tenslotte wordt er in het RUVV ook een bedrag van circa 2 miljoen euro gereserveerd voor de negen deelnemende BRU-gemeenten. Zij kunnen het geld, dat wordt toegekend volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel, besteden aan plaatselijke projecten. Deze verkeer- en vervoerprojecten vallen onder het zogeheten Lokaal Maatwerk.

11 februari 2013

Filed under: