mask
You are here: Home / Bestuur

Bestuur

"Bestuur Regio Utrecht - een logische samenwerking"

Bestuur Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de provincie Utrecht. Gemeenten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Iedere gemeente is uniek, maar samen vormen ze één regio. Letterlijk zijn ze nauw met elkaar verbonden - door één (druk) wegennet. Deze logische samenwerking heeft een vaste vorm gekregen in Bestuur Regio Utrecht.

Wettelijke verandering

Met het aannemen van de Wet Afschaffing Plusregio’s door de Eerste Kamer gaan per 1 januari 2015 de verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid van de stedelijke Utrechtse regio en de bijbehorende taken en middelen over naar de provincie Utecht.

De veranderingen

Bestuur Regio Utrecht blijft als gemeenschappelijke regeling voorlopig bestaan, zonder de plus voor verkeer & vervoertaken. BRU is in 2015 in transformatie: het bestuur blijft actief om het jaar 2014 af te sluiten en het besluit over regionale samenwerking in de toekomst voor te bereiden