mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Wonen

Wonen

Bestuur Regio Utrecht is verantwoordelijk voor de vaststelling van de regionale huisvestingsverordening. In 2015 moet er een nieuwe huisvestingsverordening worden vastgesteld vanwege de nieuwe huisvestingswet die op 1 januari 2015 in werking treedt.

De voorbereidingen voor deze vaststelling worden getroffen in U10-verband. Zie http://www.utrecht10.nl/themas/wonen.