mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Ruimtelijke ontwikkeling / A12 Centraal

A12 Centraal

Logo A12 CentraalDe A12-zone tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten kan zich de komende decennia (tot 2040) ontwikkelen tot een van de mooiste stedelijke gebieden van Nederland. Om dit doel te bereiken hebben de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, Bestuur Regio Utrecht, provincie Utrecht en het Rijk (in 2009: departement van VROM (met betrokkenheid van Verkeer en Waterstaat)) voor dit gebied een ontwikkelingsperspectief opgesteld onder de naam A12 Centraal.

Kijk voor het Ontwikkelingsperspectief A12 Centraal en meer informatie op www.a12centraal.nl.