mask

R-net

R-net is een Randstedelijk netwerk met comfortabel, hoogfrequent openbaar vervoer, met bussen, trams of metrotreinen. Op dit moment rijden de R-netbussen in Almere en in Noord-Holland van en naar Amsterdam. De bedoeling is dat in de komende jaren hoogwaardige netwerk wordt uitgebreid naar de gehele Randstad. Nog niet vast staat op welke manier R-net in de regio Utrecht ingevoerd zal worden. Overigens sluiten de eisen van R-net (frequentie, comfort, informatievoorziening, etc.) naadloos aan bij de ambities die BRU in de OV-visie en het OV-streefbeeld 2020 heeft geformuleerd voor het dragende netwerk van belangrijke OV-lijnen.

Samenwerkende partijen
R-net is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de Stadsregio's Amsterdam en Rotterdam, het Stadsgewest Haaglanden en Bestuur Regio Utrecht.

Meer informatie op www.ov-bureaurandstad.nl.