mask

OV-visie

Bestuur Regio Utrecht heeft als OV-autoriteit de opdracht om goed openbaar vervoer aan te bieden. Nu en in de toekomst. Wat moet de hoofdrichting voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer zijn? Dat is in 2012 vastgelegd in de regionale OV-visie ‘Snel, betrouwbaar en effectief’. Deze visie, die vooruitkijkt tot 2040, is vervolgens uitgewerkt voor de middellange termijn, in de vorm van het OV-Streefbeeld 2020. Hier volgt in het kort de visie van de regio Utrecht op het openbaar vervoer.

De mobiliteit in de regio Utrecht groeit
BRU wil de mobiliteitsgroei accommoderen door meer en beter openbaar vervoer aan te bieden. De OV-visie geeft de wenselijke ontwikkelingsrichting voor het regionale OV-systeem weer. Dat gebeurt met een permanent oog voor andere beleidsterreinen, zoals economie en ruimtelijke ontwikkeling. Het OV-aanbod wordt vanaf nu vooral gericht op de wensen van de reiziger die kan kiezen voor openbaar vervoer, en op relaties waar openbaar vervoer een duidelijke toegevoegde waarde heeft. BRU focust op een efficiënter OV-netwerk, het niet verder uitbreiden van de sociale en ontsluitende functie van het OV-systeem en een realistische verdeling over de regio van de bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Het OV-netwerk in de regio Utrecht in 2040 is van hoge kwaliteit
Het OV-systeem in 2040 is berekend op de groei, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam. Het wordt in drie lagen georganiseerd: een zogeheten dragend netwerk voor tram, trein en bus; een servicenetwerk dat vooral gebieden ontsluit; en een netwerk voor individueel vervoer (fiets, auto, voor doelgroepen regiotaxi). In 2040 heeft de regio een uitgebreid tramnetwerk, als aanvulling op Randstadspoor. Radiale buslijnen en een stelsel van tangenten maken het dragende netwerk compleet. De meeste (nieuwe) binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn aan dit dragende netwerk gesitueerd. Om openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, wordt de ketenmobiliteit sterk bevorderd. Het aantal P+R-locaties en de fietsvoorzieningen op haltes worden
uitgebreid en verbeterd.

BRU kiest voor groei en kosteneffectiviteit
Groei en kosteneffectiviteit vragen veel investeringen in de infrastructuur voor OV zodat knelpunten opgeheven worden. Ook moet de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer structureel verder omhoog. Op termijn zullen andere financieringsvormen nodig zijn om de grote investeringen en de exploitatie van het openbaar vervoer in de regio Utrecht te dekken. Verder moeten de OV-tarieven beter gaan bijdragen aan de verbetering van de kosteneffectiviteit.