mask
You are here: Home / Beleidsterreinen / Openbaar vervoer / Visie op het openbaar vervoer / OV-Streefbeeld 2020

OV-Streefbeeld 2020

Het OV-Streefbeeld 2020 geeft de hoofdlijnen voor het openbaar vervoer voor de middellange termijn, tot 2020. Op basis hiervan stelt vervoerder Qbuzz jaarlijks de nieuwe dienstregeling op. In het OV-Streefbeeld 2020 staan ook veel concrete voorstellen, soms mede ingegeven door reizigers zelf.

Het OV-Streefbeeld 2020 heeft als titel 'Benutten en Doorrijden'. Het kiest namelijk voor het vermijden van extra overstappen, en wil optimaal gebruik maken van tram- en businfrastructuur die er al ligt, of die al gepland is. Er komen aanvullende maatregelen voor betere doorstroming. Belangrijk is ook de ontwikkeling van OV-knooppunten. Onder andere knooppunten Papendorp en Vaartsche Rijn worden uitgebouwd. Het OV-Streefbeeld 2020 bevat vele praktische voorstellen, aansluitend op wat er al in de dienstregeling 2014 is opgenomen. Het lijnennet en de infrastructuur worden momenteel verder uitgewerkt.

Dankzij deze maatregelen zullen in 2020 naar schatting bijna 20% meer mensen voor bus en tram kiezen in vergelijking met 2013.

De hoofdlijnen van het OV-Streefbeeld 2020 zijn in een korte film samengevat.

Enquête en workshops
Voor het OV-Streefbeeld 2020 is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis, ideeën en ervaringen van reizigers en bewoners. In de zomer van 2013 reageerden ruim 2.500 reizigers en bewoners op de online enquête over dit onderwerp. Als vervolgstap op de enquête werden in september vier workshops gehouden met een klein aantal respondenten, over enkele specifieke kwesties.
Het OV Streefbeeld is in februari 2014 door het algemeen bestuur van BRU vastgesteld.